HỖ TRỢ

(028) 22 08 08 08
(028) 38 123 666
 
 

Máy hút khói khử mùi

 
RVH-7SLIM(Hood-BW)

RVH-7SLIM(Hood-BW)

2,840,000 đ
RVH-7SLIM(Hood-LG)

RVH-7SLIM(Hood-LG)

2,980,000 đ
RVH-7SLIM(Hood-DG)

RVH-7SLIM(Hood-DG)

2,980,000 đ
Rinnai - RH-S206GC

Rinnai - RH-S206GC

3,200,000 đ
Rinnai - RH-S207GC

Rinnai - RH-S207GC

3,420,000 đ
Rinnai RH-S226-SSR

Rinnai RH-S226-SSR

3,360,000 đ
Rinnai RH-S227-SSR

Rinnai RH-S227-SSR

3,480,000 đ
Rinnai RH-S227-SSV

Rinnai RH-S227-SSV

3,240,000 đ
RI-H6(Rc-G)

RI-H6(Rc-G)

3,770,000 đ
RI-H6(Vt-G)

RI-H6(Vt-G)

3,770,000 đ
RI-H7(Rc-G)

RI-H7(Rc-G)

3,900,000 đ
RI-H7(Vt-G)

RI-H7(Vt-G)

3,900,000 đ
RI-H9(Rc-G)

RI-H9(Rc-G)

4,140,000 đ
RVH-700(S)

RVH-700(S)

3,700,000 đ
RVH-700P(G)

RVH-700P(G)

3,400,000 đ
RVH-900(S)

RVH-900(S)

3,850,000 đ
RVH-900P(G)

RVH-900P(G)

2,970,000 đ
RH-C139-GC

RH-C139-GC

5,540,000 đ
RH-C129-GC

RH-C129-GC

5,600,000 đ
RH-C109-GC

RH-C109-GC

6,440,000 đ