HỖ TRỢ

(028) 22 08 08 08
(028) 38 123 666
 
 

Máy hút khói dạng ống

 
RVH-700(S)

RVH-700(S)

3,700,000 đ
RVH-700P(G)

RVH-700P(G)

3,400,000 đ
RVH-900(S)

RVH-900(S)

3,850,000 đ
RVH-900P(G)

RVH-900P(G)

2,970,000 đ
RH-C139-GC

RH-C139-GC

5,540,000 đ
RH-C129-GC

RH-C129-GC

5,600,000 đ
RH-C109-GC

RH-C109-GC

6,440,000 đ
Rinnai RH-9020A

Rinnai RH-9020A

12,700,000 đ
Rinnai RH-9022A

Rinnai RH-9022A

14,370,000 đ
RH-L409-GC

RH-L409-GC

Call
RVH-90GL(VR)

RVH-90GL(VR)

5,060,000 đ
RH-90CD

RH-90CD

6,730,000 đ
RH-90CGT

RH-90CGT

7,370,000 đ
RC-H8CA

RC-H8CA

4,430,000 đ
RH-980D

RH-980D

5,470,000 đ
Free spot

Free spot

22,760,000 đ
Pretty

Pretty

32,210,000 đ
Arca

Arca

7,110,000 đ
Cube

Cube

14,880,000 đ